Arvostamme yksityisyyttäsi!

Tämä on Henkilötietolain 10§ & 24§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Proud of Myself Coachingin sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Rekisterinpitäjä

Proud of Myself Coaching
y-tunnus: 2932801-8

Yhteyshenkilö

Marjo Heinonen
puh. 0404830198
Sähköposti: marjo@proudofmyselfcoaching.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Proud of Myself Coachingin asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Proud of Myself Coaching noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut Proud of Myself Coachingin ilmaisen uutiskirjeen tai koulutusaineiston.

b) Henkilö on ostanut maksullisen Proud of Myself Coachingin valmennuksen, kurssin tai työpajan.

c) henkilö on ottanut yhteyttä lomakkeen kautta tai puhelimitse

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Analytiikka

Proud of Myself Coachingin sivustolla käytetään evästeitä. Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen, sivustokäynnit (tilastotietoa) ja Facebookin pikseli tunnistaa sinut sivustolla kävijänä, jos olet kirjautuneena Facebookiin. Näitä tietoja käytetään palvelujen kehittämiseksi.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus

Sähköinen aineisto on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja käyttäjäoikeuksin. Tietokoneen käyttö on suojattu palomuurein, salasanoin ja käyttäjätunnuksin. Manuaalisen aineiston tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa. Sähköisen ja manuaalisen aineiston käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän yhteyshenkilöllä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Tarkastus- ja muutospyynnöt tulee osoittaa kirjallisena Marjo Heinoselle, yhteystiedot yllä. Proud of Myself Coaching oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti.